Condicions generals de compra

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació, d’ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra d’entrades a L'AUDITORI DE CORNELLÀ (PROCORNELLÀ) dins de la seva pàgina web www.auditoricornella.com, titularitat d’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIO SOCIAL, URBANA I ECONOMICA DE CORNELLA, S. a., i CIF A58283342 (d’ara endavant PROCORNELLÀ), i domicili en ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

Els usuaris que realitzin compres a www.auditoricornella.com accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.auditoricornella.com.

PROCORNELLÀ es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes els majors de 18 anys amb capacitat suficient per a contractar.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, es realitzarà a través de la plataforma “KOOBIN.COM” (pot llegir la seva política de privacitat en el següent link: www.koobin.com/politica-privacitat/):

  1. TRIÏ l’espectacle que vol gaudir.

  2. SELECCIONI seients.

  3. En el cas que no s’hagi REGISTRAT abans, haurà de fer-ho.

  4. REVISI EL RESUM DE LA SOL·LICITUD on apareixeran tots els serveis contractats i l’import total d’aquests.

  5. PAGAMENT. Emplena les dades de la targeta de crèdit amb la qual vulgui fer el pagament.

  6. CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA. Es visualitza el producte contractat i es facilita número de transacció de pagament i el justificant de reserva.

En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció d’aquest, i especificant tots els detalls de la comanda. Si observés un error en la direcció indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament per procedir a l’esmena de l’error.

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web són amb IVA inclòs. No obstant això, veuràs el desglossament del preu i l'IVA abans de finalitzar la comanda.

PROCORNELLÀ es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

Formes de pagament

Pagament online mitjançant targeta de crèdit

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l’operació en el moment de realització de la comanda.

En el pagament s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

Com a mesura de protecció enfront del frau, podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format .pdf o .jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i conducta al seu enviament el més aviat possible.

Xec regal

Pot realitzar pagament mitjançant xec regal establert per L’Auditori de Cornellà.

Per el cas que s’usi aquesta opció les seves dades personals, així com les dades del destinatari del xec regal, seran tractades per la finalitat de gestionar el pagament i enviament del xec.

Recollida d’abonaments i localitats

Per recollir abonaments o localitats caldrà presentar el DNI de la persona que ha realitzat la reserva o una fotocòpia amb la seva autorització.

Departament d'atenció al client

Disposa d'un Departament d'Atenció al client on li atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-ho:

Canvis i Devolucions

  • Canvis en la programació:

Per causes d’indisposició dels intèrprets anunciats, tècniques o de força major, o si altres circumstàncies ho exigeixen, es podran suspendre les funcions alterar-ne les dates, els horaris, els programes i/o els intèrprets anunciats.

  • Canvis d’ubicació:

Per causes justificades i necessàries d’organització, tècniques de producció i/o per enregistraments, el teatre es reserva el dret de disposar de localitats ja venudes i canviar-les per altres.

Reemborsament de les localitats

Les localitats no es canviaran ni es reemborsaran. La cancel·lació de l’espectacle serà l’única causa admissible per a la devolució de l’import de localitats.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat de PROCORNELLÀ amb la finalitat de gestionar la seva compra i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme al que s’estableix en les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com en el seu cas revocar el consentiment, per correu electrònic en protecciódedades@procornella.cat (especificant a l’assumpte “Auditori”) o bé per correu ordinari a ALBERT EINSTEIN, 47-49 (EDIFICI AUDITORI) 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA).

L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant el nostre delegat de protecció de dades dpd@procornella.cat, així com davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè PROCORNELLÀ pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que PROCORNELLÀ presumirà que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos i que són exactes i veraces.

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes les parts acorden sotmetre's als jutjats o tribunals de CORNELLÀ DE LLOBREGAT, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.