Fitxa tècnica

Equipaments

TEATRE

Escenari de 300 metres quadrats, caixa escènica de 20 metres d’alçada, equipada amb barres manuals, motoritzades i electrificades, càmera negre complerta, en el plànols tens la informació complerta.

SALA ANNEXA

Sala polivalent, per poder fer reunions comercials, presentacions, seminaris, assajos, equipada amb so auto amplificat, patch per microfonia, projector de 12.000 lumens i pantalla frontal de 3*3 metres.

SO

En l’equipament tècnic d’un teatre es imprescindible tenir unes garanties de bon funcionament i qualitat, en aquest aspecte L’Auditori de Cornellà està equipat amb un sistema de la marca D&B, amb patch digital Rio amb protocol Dante, i també la possibilitat de patch analògic. Amb monitoratge a l’interior de l’escenari, i equipament de microfonia, i sistemes de control. En el document teniu tota la informació detallada.

Per qualsevol ampliació d’informació: Victor Ledo vledo@procornella.cat

IL·LUMINACIÓ I AUDIOVISUAL

En l’equipament tècnic d’un teatre és imprescindible tenir unes garanties de bon funcionament i qualitat, en aquest aspecte L’Auditori de Cornellà està equipat amb un sistema de control d’última generació, amb equips de llum convencional, i equips de caps mòbils robotitzats. En el document teniu tota la informació detallada.

Per a qualsevol ampliació d’informació: Iván Martínez imartinez@procornella.cat