Mesures antiCovid

L’Auditori de Cornellà, espai segur i lliure de Covid-19

A L’Auditori de Cornellà hem pres les següents mesures per garantir la seguretat de treballadors i espectadors en el cas d’espectacles i de qualsevol proveïdor o empresa que desenvolupi la seva tasca en les nostres instal·lacions: 

Adequació del Sistema de Ionització  Bipolar

El principal avantatge d’aquesta tecnologia és que converteix els sistemes de l'aire condicionat (vectors provats del coronavirus) en aliats per a la descontaminació de l'aire mitjançant la instal·lació d'un dispositiu de ionització. Mentre funciona l'aire condicionat per escalfar, refredar o ventilar els espais, l'aire es converteix en un agent higienitzant actiu. Amb el sistema de Ionització Bipolar per plasmar fred queden coberts tots els espais de L’Auditori.

La ionització és l'únic sistema que destrueix el COVID19 tant en suspensió en l'aire com en superfícies i manté els espais segurs durant les 24h. A més redueix el consum elèctric en climatització fins a un 30% per necessitat de menor aportació d’aire exterior. 

Control d’accés per a qualsevol persona
(treballador, proveïdor o espectador)

Qualsevol persona que tingui accés a les instal·lacions està obligada a portar mascareta, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i mantenir la distància de seguretat.

Disposem de dispensadors de gel hidroalcohòlic distribuïts pels diferents espais: hall, foyer, entrada a pati de butaques, lavabos, etc. 

Control de temperatura en els accessos a L’Auditori.

Estora desinfectant a cada entrada de públic.

Duplicitat dels accessos per entrada i sortida de públic

ENTRADA

L'Auditori ha passat de tenir un accés d’entrada a tenir-ne dos diferenciats:

 • Entrada 1 per a totes les butaques inferiors de la platea (files 1 a 14)
 • Entrada 2 per a totes les butaques superiors de la platea (files 15-24)

L'obertura de portes es realitza amb una hora d’antelació per afavorir un accés escalonat. 

 

Cadascú d’aquests accessos té dues portes per accedir-hi en funció del número de seient i evitar creuaments innecessaris. 

Cadascun dels circuits estan marcats al terra per tal de mantenir la distància de seguretat i coneguin el circuit corresponent de circulació. 

La mobilitat interna prioritza els circuits en sentit únic. 

Les persones amb mobilitat reduïda o amb problemes de mobilitat esperaran assegudes al hall fins que tothom hagi entrat per accedir-hi els últims. 

 

SORTIDA

Hem habilitat quatre portes diferents per facilitar la sortida de públic de forma escalonada. 

Cada espectador pot veure en el seient que té davant la retolació d’una fletxa que indica la direcció que ha de seguir en el moment de la sortida. 

Les persones amb mobilitat reduïda o problemes de mobilitat s’ha d’esperar asseguda per sortir en darrer lloc. 

En funció de l’aforament, hi ha un número determinat de personal de control per facilitar la sortida de públic. 

 

Condicionament segons l’aforament

Condicionem els espais tancats segons el número màxim d’assistents permesos ajustant-nos als paràmetres d’ocupació indicats per les autoritats competents i publicada al DOGC. 

 • Garantim la distància física interpersonal de seguretat.
 • Les dades dels assistents queden registrades
 • els paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforaments establerts per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives. 

Mesures informatives

Qualsevol persona que tingui accés a L’Auditori trobarà indicacions de les noves mesures antiCovid-19:

 • Entrades: en la mateixa entrada sigui versió impresa o digital informem a l’espectador de les mesures que cal prendre i les indicacions per accedir-hi . 
 • Cartellera i retolació indicativa de les mesures de protecció, higiene i desinfecció. 
 • Senyalització horitzontal dels itineraris que calen seguir per anar a taquilla, lavabos, espais comuns, etc. per colors segons les entrades/sortides de L’Auditori. 
 • Megafonia per recordar de les mesures que calen adoptar durant l’estància dins L’Auditori: al hall amb repetició periòdica i en el moment d’inici i fi de l’espectacle. 
 • Hem inhabilitat qualsevol element tàctil, ni fem entrega de fulletons, programes ni elements semblants a disposició del públic. 
 • Habilitem codis QR per descarregar-ne la programació.

Mesures de neteja i desinfecció

A L’Auditori hem extremat les mesures de neteja i desinfecció en els nostres espais. 

 • De dispositius com el datàfon o el TPV després de cada ús si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix.
 • Espais comuns i lavabos
 • Zona de butaques, passadissos, cortines d’accés, etc. 
 • Camerinos
 • Hem distribuït papereres amb tapa i pedal que es netegen de forma freqüent, almenys un cop al dia.